ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد پشتيباني

براي ارسال درخواست جهت پاسخگويي به سوالات خود از اين بخش استفاده كنيد

 واحد مالي

جهت ثبت فيش بانكي و يا هر گونه سوال در زمينه ي امور مالي يا هزينه ها از اين بخش استفاده كنيد.

 مشاوره ي خريد

براي دريافت اطلاعات و استفاده از كارشناسان ما به عنوان مشاور شما خواهشمنديم قبل از خريد از طريق واحد مشاوره نسبت به مشاوره جهت انتخاب بهترين محصول براي بهره وري هر چه بيشتر اقدام كنيد